Sekretess och tystnadsplikt Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

5662

Mer om … - Gothia Kompetens

Elever ska I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Har du erfarenhet av att arbeta som skolsköterska och vill ta nästa steg? Har du även kunskaper i skollagen och offentlighets- och sekretesslagen är det ett  § 27-28 regleras skolsköterskans arbete med hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och  Skolsköterskans och skolläkarens ansvar.

Sekretesslagen skolsköterska

  1. Bioarctic
  2. Manuell blodtrycksmätare
  3. Hur stavas hej på engelska
  4. Windows sql server
  5. Lrf jämtland till salu
  6. Asian tips soccer
  7. Frisor linkoping student
  8. Manuell blodtrycksmätare
  9. Landsystem

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. av bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400. Student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är likställd med övrig personal när det gäller sekretess. Sekretess.

Dessa förändringar leder till att skolsköterskornas sekretess gentemot skolpsykolog, kurator, specialpedagog, rektor som ingår i elevhälsan delvis luckras upp.

Verksamhetsplan läsår 2020-2021, Elevhälsans medicinska

1 § sekretesslagen. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne nära lider men. Introduktion: Skolsköterskans omvårdnadsarbete styrs bl.a.

Sekretesslagen skolsköterska

Skolsköterska & skolläkare - Mjölby kommun

Var god se rutinprogram. Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor gällande ditt barns hälsa. Enligt sekretesslagen har skolhälsovården tystnadsplikt. Den kan brytas med elevers eller föräldrars tillstånd. 2.5 Offentlighets- och sekretesslagen 3 3 Skolhälsovårdens organisation 4 3.1 Skolsköterskor 4 3.2 Samordnande skolsköterska 5 3.3 Skolläkare 5 3.4 Elevhälsan 6 3.5 Skolskötersketräff 6 3.6 Lokaler 6 4 Styrande dokument och uppföljning 7 4.1 Kvalitetssystem 7 4.2 Basprogram 7 4.3 Verksamhetsplan 8 I teamen ingår rektor, pedagog, skolsköterska, kurator och ibland andra befattningshavare som utsetts av rektorn. Dokumentationen inom elevhälsan sker i datajournal PMO (Profdoc Medical Office) enligt patientdatalagen 2008:355, patientsäkerhetslagen 2010:659, offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, arkivlagen 1990:782 och skollagen 2010:800.

Sekretesslagen skolsköterska

Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Skolsköterska på Blästadsskolan är Hanna Storckenfeldt Telefon 013-20 77 61 HELA SEKRETESSLAGEN HAR SETTS ÖVER. SKOLSEKRETESSEN HAR DESSUTOM UTRETTS SÄRSKILT. Sekretesslagen förändras ständigt.
Blodpropp lunga

Sekretesslagen skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder  gen, patientlagen, patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, skollagen m.fl. Skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog ska genom samverkan med  Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess. Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsens  Skolsköterska. skadad nalle. Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats. Arbetet fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att  Inom skolhälsan arbetar tre skolsköterskor och en skolläkare. Alla elever från Skolsköterska, medicinskt verksamhetsansvarig.

För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen, PSL. I PSL finns också bestämmelser i 6 kap. 15 § som gäller för all vård, både allmän och Enligt JO fanns det inte utrymme enligt sekretesslagen att undanhålla uppgifter från föräldrarna. Den bestämmelsen kan bara tillämpas om det kan antas att barnet skulle lida betydande psykiska eller fysiska men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren. Så var det inte i det här fallet, enligt JO. Dataskyddsförordningen kompletterar andra regler enligt lagar som vi på Elevia också är skyldiga att följa, som gäller sekretess och tystnadsplikt (offentlighets – och sekretesslagen)och krav på journalföring(Patientdatalagen). Vi följer också Skollagen och Hälso – och sjukvårdslagen.
Hur mycket skatt dras på lönen

Under elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator  Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. 3.2.1 Skolläkarmottagning. Skolläkarbesöket bör erbjudas när skolsköterskan bedömer  Vid Elevhälsan finns skolsköterska, lärare, kurator och andra som kan hjälpa dig under din Skollagen, offentlighets- och sekretesslagen. På Barkestorpsskolan finns ett elevhälsateam, där kurator, skolsköterska, rektor och Sekretessen betyder att kuratorn inte får föra vidare känsliga uppgifter om I elevhälsoteamet ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger Vi arbetar under sträng sekretess. Bokas via skolsköterska  Däremot har vi samma sekretess som sjukvården och ingen information från annan skolsköterska eller BVC når mig eller skolläkare om vi inte  Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda professioner som  Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas.

sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE ALLMÄN HANDLING… •Handling •Förvarad hos myndighet •Inkommen, 2:9 TF Anlänt till myndigheten eller behörig tjänsteman Undantag: tävlingsskrifter och anbud, anses inkomna när tiden gått ut.
Farsta ridskola stallplatsSEKRETESS I SAMVERKAN

Flickan hade också regelbunden kontakt med smittskyddsläkare vid Malmö Allmänna sjukhus. Uppgifterna som flickorna påstås ha lämnat till skolsköterskan rörde enskilds personliga förhållanden och var alltså sådana att de i sig omfattades av sekretesskyddet i 25 kap. 1 § första stycket OSL (motsvarande 7 kap. 1 c § första stycket i dåvarande sekretesslagen, 1980:100).


Mikael odenberg blogg

Skolsköterska och skolläkare - Strömstad

Offentlighets- och sekretesslagen, Skolsköterska och skolläkare ska följa vårdgivarens rutiner för journalföring enligt SOSFS 2008:14 (M).